Filozofia   Mapa strony   Kontakt  


Ochrona ŚrodowiskaStosownie do wymogów ustawy o zużytum sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005r. nr 180, poz. 1495) uprzejmie informujemy, potencjalnych nabywców sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, że przysługuje im prawo do nieodpłatnego przekazania sprzedawcy - przy zakupie nowego sprzętu - zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Jednocześnie pragniemy zauważyć, że gospodarstwa domowe spełniają olbrzymią rolę w przyczynianiu się do ponownego uzycia i odzysku, w tym także recyklingu zużytego sprzętu, co ma ogromne znacznie dla naszego środowiska.Lista zbierających
© copyright DSD
DSD Polska Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 43 02-285 Warszawa
Zarejestrowana w SĄDZIE REJONOWYM DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
pod nr KRS 0000206268 z kapitałem zakładowym 1.100 000 PLN
NIP 527-24-32-667   REGON 015719917