Twoje Prawa RODO

Szanowny Kliencie,

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z tym informujemy, że przysługują Państwu określone prawa związane z przetwarzaniem przez Digital Solutions Dystrybucja Polska Spółka z o.o. Państwa danych osobowych

 

 Administratorem Państwa danych jest Digital Solutions Dystrybucja Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-285), ul. Szyszkowa 35/37. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych, prosimy o kontakt  listowny na adres:
ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa

lub mailowo na adres dane@digitalsolutions.pl

 Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W szczególności są to dane pozyskiwane przez nas podczas zawierania umowy , jak i jej realizacji , a obejmujące m.in. :

  • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
  • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego

Pozyskaliśmy Państwa dane osobowe od Państwa podczas nawiązywania współpracy pomiędzy naszymi firmami, jak i podczas zakładania konta i składania zamówień realizując łączącą nas umowę.

Dane zbierane są po to, aby:

  • sprawnie zrealizować i dostarczyć zamówione przez Państwa produkty,
  • usprawnić proces reklamacji,
  • sprawdzać poziom satysfakcji oferowanych przez nas usług i produktów,
  • realizować nałożone prawem obowiązki wynikające z prowadzenia dokumentacji księgowej , w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur.
  • ochrony praw Digital Solutions Dystrybucja Polska Spółka z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
  • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej, prowadzenia marketingu produktów i usług (marketing bezpośredni),
  • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Okres przetwarzania Państwa danych uzależniony jest od celu przetwarzania. Wynika zwykle z okresu przewidzianego przepisami prawa np. konieczności przechowywania dokumentów księgowych, okresu przedawnienia roszczeń. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych np. w celu marketingu produktów i usług , dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich wycofania.

Zgodnie z rozporządzeniem Państwa dane osobowe możemy udostępnić przekazać podmiotom przetwarzających je na nasze zlecenie np. podwykonawcom, dostawcom świadczących dla nas usługi informatyczne, księgowe, kurierskie, pocztowe, wykonującym czynności marketingowe, wspierających działania marketingowe, a także podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. organa ścigania, sądy – w oparciu o żądanie ze stosowana podstawa prawną.

Mają Państwo prawo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania podanych danych osobowych oraz do ich kopii. Prawo to dotyczy również zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, oraz prawo do przenoszenia dostarczonych danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli coś Państwa zaniepokoi, istnieje możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W każdym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia oraz wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Przetwarzanie danych oparte jest o obowiązujące przepisy prawa. Podstawową podstawą prawną jest przetwarzanie danych umożliwiających zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży. Natomiast podstawą prawną przesyłania informacji o produktach jest  uzasadniony  interes  administratora, polegający na promowaniu oferowanych produktów i  usług. Przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych , w tym profilowanie będzie odbywało się na podstawie  dobrowolnej zgody.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Digital Solutions Dystrybucja Polska Spółka z o.o. polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy preferencji oraz zainteresowań danym produktem lub usługą.

Co to jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji ?

W procesie analizy ryzyka podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie danych, które o Tobie posiadamy. W oparciu o te informacje przypisujemy Ci profil osobowy istotny z punktu widzenia możliwości zaoferowania Ci naszych usług lub usług naszych partnerów oraz wysokości upustów, które możemy Ci przyznać. Decyzje te są podejmowane automatycznie na podstawie metod oceny ryzyka. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dostępność produktów lub usług/doboru oferowanych Ci produktów.

Co to jest profilowanie ? Oznacza ono przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. My profilujemy Cię dla potrzeb dobrania oferty pod Twoje preferencje.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów ww.  jest niezbędne do celu zawarcia lub wykonania łączącej nas umowy.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Jeżeli nie zgadzasz się z naszą oceną sytuacji w ten sposób dokonaną, możesz zgłosić reklamację drogą mailową na nasz adres kontaktowy. Prosimy podaj informacje, które Twoim zdaniem uzasadniają nietrafność naszej oceny. Możesz też zostać poproszony o takie informacje później.